Vendor due diligence

Due diligence inför försäljning

En vendor due diligence (VDD) genomförs initialt av den säljande parten i en transaktion.

Syftet med en vendor due diligence är att ge potentiella investerare en omfattande, oberoende analys av målbolaget. Omfattningen av VDD-rapporten anpassas så att den ska tillgodose informationsbehov för såväl finansiella som industriella köpare. En bra VDD-rapport bidrar till en effektivare budprocess och leder till bättre kvalitet i budgivningen.

Vi erbjuder kvalificerad expertis som biträder under hela processen, från att ställa samman finansiell information (vendor asssistance), till att genomföra en due diligence med oberoende analyser inom de områden som en investerare efterfrågar.

Kontakta oss

Andreas Marcetic Andreas Marcetic
Affärsområdesansvarig
Financial Advisory
amarcetic@deloitte.se
+46 752 46 20 00
Johan Giléus

Johan Giléus
Ansvarig
Transaction Services
jgileus@deloitte.se
+46 752 46 20 00