Kapitalanskaffning

Våra experter inom M&A erbjuder all erfarenhet och kunskap inom de områden som är nödvändiga för att lyckas med ett förvärv eller avyttring av ett bolag eller en rörelse eller vid kapitalanskaffning. Det inkluderar allt från planering, identifiering av förvärvskandidater, att bistå vid förhandlingar, koordinera kontakter med externa parter, bistå vid kapitalanskaffning, förbereda Due Diligence till själva genomförandet av en transaktion.

Vi är specialister på kvalitativ rådgivning inom följande processer:

  • Företagsförvärv
  • Företagsförsäljning
  • Kapitalanskaffning

Deloittes experter kan arbeta med utvalda delar av en process eller som projektledare med helhetsansvar för hela transaktionsprocessen.

Kontakta oss

Kenny Palmberg
Kenny Palmberg

Manager
Financial Advisory
kpalmberg@deloitte.se
+46 752 46 20 00