Corporate Finance

Mergers & Acquisitions

Står ditt bolag inför en eventuell försäljning eller ett förvärv? Har ni expansionsplaner som kräver externt kapital? Oavsett transaktionstyp har de en sak gemensamt, de måste alla genomgå en planerad och strukturerad transaktionsprocess.

Våra experter inom M&A erbjuder all erfarenhet och kunskap inom de områden som är nödvändiga för att lyckas med ett förvärv eller avyttring av ett bolag eller en rörelse. Det inkluderar allt från planering, identifiering av förvärvskandidater, att bistå vid förhandlingar, koordinera kontakter med externa parter, förbereda due diligence till själva genomförandet av en transaktion.

Vi är specialister på kvalitativ rådgivning inom följande processer:

  • Företagsförvärv
  • Företagsförsäljning
  • Kapitalanskaffning

Deloittes experter kan arbeta med utvalda delar av en process eller som projektledare med helhetsansvar för hela transaktionsprocessen.

Globalt nätverk med lokal marknadskännedom

Deloitte lägger stor vikt vid branschfokus som skapar innovativa och kreativa lösningar. Vår globala organisation är indelad i branschgrupper, vilket ger oss en mycket god marknadskännedom och en möjlighet att agera dynamiskt och proaktivt oavsett typ av transaktion. Genom vårt internationella nätverk kan vi snabbt och effektivt identifiera förvärvsobjekt eller eventuella förvärvare av just ert bolag.

Vi maximerar ert värdeskapande

Tack vare Deloittes gedigna erfarenhet och breda specialistkompetens avseende såväl redovisning som skatt och juridik kan vi erbjuda helhetslösningar för att, på ett optimalt sätt, lösa komplexa och mångsidiga frågeställningar.

Förutsättningslöst möte

Inför en framtida företagstransaktion uppkommer alltid en rad funderingar. Oavsett när i tiden ni har för avsikt att initiera er process finns våra specialister alltid tillhands för ett förutsättningslöst möte. I slutänden handlar rådgivning i stor utsträckning om relationer och förtroende mellan människor. Låt oss lägga grunden för detta redan idag.

Kontakta oss

Kenny Palmberg
Kenny Palmberg

Manager
Financial Advisory
kpalmberg@deloitte.se
+46 76 847 23 32

Christian Schelde Christian Schelde
Partner Financial Advisory
chschelde@deloitte.se
+46 700 80 23 00