Commercial due diligence

Inför ett förvärv eller en försäljning

Syftet med commercial due diligence (CDD), också kallad kommersiell due diligence, är att investeraren ska få en mer djupgående och strategisk kunskap om den marknad och industri som målbolaget verkar i samt att förstå utsikterna för bolaget.

CDD handlar om att förstå potentiella risker (t ex nya regleringar eller ökad konkurrens) som kan påverka värderingen utifrån ett kommersiellt perspektiv samt att förstå vilka ytterligare tillväxtmöjligheter som finns.

Att köpa eller sälja ett företag eller en organisation är en komplex process som ofta är förknippad med osäkerhet både för säljare och köpare. Vi har stor erfarenhet av att analysera, utvärdera och rapportera kommersiella frågor för såväl säljare som köpare i due diligence-processer.

Under transaktionsprocessen är det nödvändigt att få en grundläggande förståelse för den marknadsdynamik, de affärsmässiga risker och möjligheter och den ständigt föränderliga omgivning som påverkar målbolaget och dess verksamhet. Deloitte har mycket lång erfarenhet vad gäller transaction support till både private equity-klienter och strategiska klienter. Vi kan också dra nytta av vår globala organisation som täcker de flesta industrier.

Fokus ligger på att uppnå en tydlig kartläggning av affärsmässiga risker och möjligheter, hålla en löpande dialog med våra klienter och att upprätta en koncist skriven rapport anpassad till den givna situationen. Resultatet ger en klar bedömning avseende bland annat:

  • Affärsmässiga/finansiella drivare och prognoser
  • Prestationsförmåga
  • Nuvarande och framtida marknad
  • Konkurrensposition
  • Relevanta trender

Kontakta oss

Andreas Marcetic
Andreas Marcetic

Affärsområdesansvarig
Financial Advisory
amarcetic@deloitte.se
+46 752 46 20 00

Christian Schelde
Christian Schelde

Partner
Financial Advisory
chschelde@deloitte.se
+46 752 46 20 00