Årsredovisning

Den legala rapporten kan antingen vara en årsredovisning eller en delårsrapport. Förändringar inom företaget samt ändrade redovisningsnormer kan generera behov av stöd vid upprättandet av årsredovisningen eller delårsrapporten. Vi säkerställer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen, att den följer etablerad normgivning och är anpassad efter den bransch du är verksam i. Vi bistår även med att upprätta svenska årsredovisningar för bolag där bokföring sker enligt utländska redovisningsprinciper.

Vi erbjuder er egenutvecklade mallar enligt gällande lagar och redovisningsnormer samt bistår även vid upprättandet av dessa. Därutöver utbildar vi er personal i upprättandet av delårsrapporter och årsredovisningar.