Technology

Verksamhetsnytta genom IT

IT förändrar ständigt vårt sätt att leva och hur vi driver våra verksamheter. Väldesignad IT som levereras på ett bra sätt kan ha stor effekt på konkurrensfördelar, tillväxt och vinst.

De utmaningar som finns när verksamheten förändras genom teknologi är välkända, men inte alltid de lösningar som finns. Även om ett företag har bred IT-kompetens och erfarenhet av att driva stora IT-projekt, bygger lyckosamma lösningar på verksamhetsfokus istället för IT-fokus.

Vi hjälper våra klienter med att realisera verksamhetsnytta genom IT och samtidigt undvika problem och hinder på vägen. Vi arbetar globalt och i vårt nätverk finns några av de bästa projektledarna, arkitekterna och IT-konsulterna på marknaden. Vi har flexibla och innovativa metoder som skräddarsys utifrån klientens specifika utmaningar.

Som ett av världens största managementkonsultföretag har vi stor erfarenhet av att stödja våra klienter oavsett bransch. Vårt globala nätverk samarbetar för att hitta rätt verktyg och metoder som hjälper våra klienter att uppnå sina specifika mål. Vårt oberoende tillsammans med omfattningen av hela vårt tjänsteutbud placerar oss i en unik position att hjälpa dig hantera dina utmaningar.

Vi strävar efter en öppen, uppriktig och utmanande rådgivning. Vi stödjer er med både strategisk rådgivning och stöd vid större implementeringar, samtidigt som vi arbetar med kunskapsöverföring så att projekten fortsätter att ge fördelar långt efter avslutat uppdrag.

Våra tjänster inom Technology

Technology Advisory

Program assurance Program Management IT Procurement IT Sourcing IT Effectiveness IT Cost Reduction Enterprise Architecture IT Strategy

Kontakta oss

Victor Kotnik
Victor Kotnik

Partner, Consulting
vkotnik@deloitte.se
+46 768 47 22 09

Kim Hallenheim
Kim Hallenheim

Partner, Consulting
khallenheim@deloitte.se
+46 768 47 22 11

Martin Walker
Martin Walker

Senior Manager, Consulting
marwalker@deloitte.se
+46 700 80 31 25