Enterprise Architecture

Säkerställ att IT förändras på rätt sätt

För många organisationer innebär större förändringar i verksamheten även förändringar i de tekniska miljöerna. En av förutsättningarna för att möjliggöra förändringen är då att IT-organisationen kan möta upp med förändringar i IT-landskapet snabbt, effektivt och med god kontroll. Enterprise Architecture är ett effektivt verktyg för att stärka samverka mellan verksamhet och IT där man planerar och styr förändringar tillsammans.

Ofta etableras IT-landskapet successivt utan ett gemensamt språk för hela organisationen, vilket gör att strategiska beslut om teknikinriktning kan vara svåra att överblicka. Många organisationer lever med en diversifierad och rörlig arkitektur, orsakad av skiftande verksamhetsbehov, uppköp, sammanslagningar och teknikskiften. Sådana förändringar är idag nödvändiga för en organisation att kunna hantera, men om de sker utan kontroll och styrning kan situationen snabbt bli oerhört komplex och kostsam.

Enterprise Architecture handlar om att skapa en struktur där organisationens tekniska plattformar, information, processer och människor får hjälp att fungera tillsammans mot gemensamma mål, även under förändring.

Deloitte har erfarenhet av alla viktiga delar som behövs för att skapa ett effektivt arbete med Enterprise Architecture inom en organisation:

  • Utvärdering av nuvarande IT-landskap
  • Definiera målbild för framtida IT-landskap
  • Etablera struktur och styrning för EA-arbetet
  • Förändringsledning för att nå målbild

Kontakta oss

Victor Kotnik

Partner, Consulting
vkotnik@deloitte.se
+46 768 47 22 09

Kim Hallenheim
Kim Hallenheim

Partner, Consulting
khallenheim@deloitte.se
+46 768 47 22 11

Martin Walker
Martin Walker

Senior Manager, Consulting
marwalker@deloitte.se
+46 700 80 31 25