Strategy

Utvecklingsprojekt som skapar konkurrensfördelar

Med en omvärld i förändring behöver företag ständigt se över och förnya sina strategier. Det kan till exempel gälla upprättande av strategiska kostnadsprogram av olika omfattning och komplexitet. 

Nyckeln till framgång är att strategiskt prioritera rätt mellan tillväxt, konsolidering och andra strukturella målsättningar. Att samtidigt tydligt knyta de specifika utvecklingsprojekten till ansvariga i verksamheten för utförande och ägarskap ses också vara en grundförutsättning.

Vi hjälper våra klienter att ta fram nya och utveckla befintliga strategier. Deloittes styrka är att vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra klienter att skapa processer och verktyg för att exekvera nya och befintliga strategier samt säkerställa att önskade resultat uppnås. Deloittes syn på strategi innefattar att få ut organisationens fulla kapacitet och samtidigt skapa konkurrensfördelar på marknaden. Till vår hjälp har vi väl beprövade analysmetoder och egenutvecklade verktyg byggda på erfarenheter i vårt omfattande globala nätverk av strategispecialister.

Vi har stor erfarenhet av en rad olika branscher och storlek på företag, från de största noterade bolagen i Norden och globalt till mindre familjeägda bolag. På Deloitte arbetar vi sida vid sida med våra klienter för att utveckla innovativa strategier och ge stöd när utmanande beslut ska fattas. För närvarande arbetar vi med ett flertal klienter som stöd i samband med omfattande kostnadsreduktionsprogram.

De områden, inom vilka Deloitte har högst efterfrågan på strategitjänster är:

Deloittes nätverk, verktyg och modeller:

 • Deloittes nationella och europeiska branschgrupper
 • Enterprise Value Map (EVM) TM & Government Performance Map (GPM) TM
  EVM, ett konceptuellt ramverk som kopplar klientens affärsfrågeställningar och aktiviteter till aktieägarvärde, samt hur åtgärder och strategier passar ihop med värdedrivare. GPM, ett resultatfokuserat tillvägagångssätt vilket ger ett stöd för att översätta politik till taktiska planer som levererar mätbara resultat.
 • ValueLink TM
  En onlineportal som ger tillgång till Deloitte though leadership och immateriella tillgångar
 • ValuePrint TM
  Ett verktyg för att utveckla business case
 • ValueAnalytics TM
  Ett verktyg som erbjuder en användarvänlig finansiell analys av viktiga värdedrivare

Market research

Economic outlooks

Deloitte's quarterly report Global Economic Outlook covers the top macro economical questions and issues in the global market.

Deloitte's monthly report Asia Pacific Outlook focuses on the economic development in the Asia Pacific area

Läs mer och ladda ner Economic Outlook-rapporterna >  

Global powers of retailing 2013

As consumers seek an integrated shopping experience across channels – and in some cases across geographies – retailers are being put to the test. How can they find a path to success that not only addresses the needs of their customers today, but is also flexible enough to continually evolve with rapidly evolving customer interest and expectations?

Läs mer och ladda ner rapporten Global powers of retailing 2013 >

Strategy insights: Killer apps?

Computing devices are everywhere. Their proliferation has been so explosive that 2010 could well be the last year where traditional PCs form the majority of computers sold worldwide.

Läs mer och ladda ner rapporten Strategy insights: Killer apps?

Analytics applied

The data in your organisation is full of potential. Stored throughout the business, it has a wealth of possibilities.

Läs mer och ladda ner rapporten Analytics applied >

Using Analytics to outsmart competitors

Business analytics is the practice of using data to manage information and performance - and make smarter decisions.

Läs mer och ladda ner rapporten Using Analytics to outsmart competitors >

Kontakta oss

Ragnar Thulin
Robin Exman

Senior Manager, Consulting
rexman@deloitte.se
+46 768 47 26 74

Ragnar Thulin
Ragnar Thulin

Senior Manager, Consulting
rthulin@deloitte.se
+46 768 47 23 85

Joakim Torbjörn
Joakim Torbjörn

Partner, Consulting
jtorbjorn@deloitte.se
+46 700 80 42 40