Finance

Stöd för en förändrad CFO-roll

Den globala ekonomin och kraven på att agera snabbt i en konkurrensutsatt marknad gör att företag har ett allt större behov att bli än mer effektiva, samtidigt ska verksamheten fortsätta leverera aktieägarvärde och minska kostnader i kärnverksamheten. På liknande sätt förändras ekonomifunktionens roll och synen på vad en CFO ska leverera till verksamheten.  

Ekonomifunktionens traditionella roll har varit att agera stödfunktion till verksamheten. Framöver förväntas ekonomifunktionen, förutom att hantera den dagliga verksamheten, också ta ansvar för att driva delar av den strategiska utvecklingen.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer adressera och lösa de olika utmaningar som ekonomifunktionen står inför. Vi kan fungera både som strategisk rådgivare och bistå med att implementera pragmatiska affärsfokuserade lösningar.

Finance Transformation
Integrated Performance Management
Shared Services & Outsourcing Advisory

Kontakta oss

Christina Bergman

Partner, Consulting
chrbergman@deloitte.se
+46 768 47 26 88

Susan Merkell

Senior manager, Consulting
smerkell@deloitte.se
+46 752 46 20 28