SAP

Fokus på affärsvärde

Att implementera och realisera det fulla värdet av en SAP-lösning handlar inte om teknik. Det handlar om att fokusera på det som ger affärsvärde.

Vi vet vilka utmaningar en SAP-implementation innebär. Mer än 9 600 Deloitte-medarbetare i 135 länder arbetar specifikt med SAP och vi levererar projekt till mer än 1 250 klienter inom området. Vårt samarbete med SAP startade redan 1989. Med hjälp av lång och djup erfarenhet hos våra SAP-specialister i Sverige och den samlade expertisen i vårt globala nätverk, kan vi planera och genomföra projektet på ett sätt som maximerar er nytta och minimerar er risk.

Vi tillhandahåller en robust uppsättning av verktyg, lösningar och metodiker som kompletterar SAP:s lösningar, där några exempel är:

Enterprise Value Map - säkerställer kopplingen mellan aktiviteter och värdet för aktieägarna.
SAP Responsive Finance - för projekt som rör förändringsprogram inom ekonomifunktionen

Övrigt material

Case studies

Läs Case Studies från Deloittes globala SAP-organisation.

Deloitte receives 2012 SAP Pinnacle Award for Analytics Impact

Deloitte har tilldelats en utmärkelse som implementationspartner för leverans av extraordinär nytta till dess kunder.

Följ Deloittes SAP-organisation på Twitter och YouTube:

  

Kontakta oss

Andreas Hallberg

Senior Manager, Consulting
ahallberg@deloitte.se
+46 752 46 20 28