M&A Value Maximization

From Due Diligence to Finance Transformation


Ladda ner bilagor  

Förvärv och avyttringar ger företagen möjlighet att skapa betydande värde till företaget om de hanteras och förvaltas väl. Problemet är dock att väldigt få företag lyckas. Enligt global statistik har endast ca 30 procent av de företag som nyligen har genomfört förvärv lyckats väl med integrationen av det förvärvade bolaget.

Hantering av förvärv och avyttringar är ett område där CFOs roll växer alltmer i betydelse. Det blir CFOs uppgift att säkerställa och skapa värde i varje fas av affären. Bland annat måste CFO verka för att underlätta due diligence-processen genom att säkerställa att väsentliga risker identifieras och minskas i affären. Det är också CFOs roll att säkerställa att nödvändiga finance transformation-projekt genomförs för att få ut största möjliga värde ur affären.