Deloittes kvinnliga nätverk i Malmö

Nätverket är till för dig som arbetar såväl inom näringslivet som offentliga sektorn och politiken. Nätverket är en mötesplats som skapar möjligheter till nya värdefulla kontakter. Vi drar nytta av varandras erfarenheter och öppnar upp för nya kreativa idéer och visioner. Genom nätverket stärker och motiverar vi varandra i karriär och arbete. Vi träffas två gånger per år och lyssnar till intressanta föreläsare och knyter kontakter.

Kommande nätverksträffar - anmälan

Våra nätverksträffar är endast för särskilt inbjudna. Eventuella kommande träffar utannonseras dock även i högermenyn där anmälan då ska göras.

Kontaktpersoner

Elna Lembrér-Åström, Monika Rasmusson och Cecilia Karlén, 
tfn 075-246 41 00.