Material från Skattedagarna 2013

Stockholm den 26-27 november

Den 26 november – Deloitte - Ägarledda bolag

Den 27 november – Hilton – Stora bolag

Kontakt

För frågor angående skatterådgivning vänligen kontakta Thomas Andersson, thandersson@deloitte.se. För övriga frågor vänligen kontakta Monica Heljebrandt, mheljebrandt@deloitte.se