Governance, Risk and Compliance (GRC)

Förändringstrycket på finansbranschen från myndigheter, stater, privata bolag och offentliga organ ökar kontinuerligt i styrka. Branschen behöver anpassa sig till en permanent situation av multipla och genomgripande förändringar, motiverade och initierade från olika håll. Det är en utmaning både att ha översikt över alla förändringar och dess effekter på verksamheten, och att praktiskt anpassa sig till de ofta mycket omfattande och komplexa kraven. Samtidigt innebär flera av kraven att nya marknader och nya kundsegment blir åtkomliga samt att förutsättningar för mer kraftfull, och många gånger nödvändig, riskhantering och riskkontroll förbättras.

Deloitte hjälper bolag inom finansbranschen att effektivt och med hög kvalitet anpassa sig till kraven, och dra nytta av de möjligheter regelförändringarna medför. Nedan visas ett axplock av kommande lagar och regler inom vilka Deloitte levererar tjänster. Vi arbetar i globala team med hjälp av utvecklade ramverk och acceleratorer

Dessa olika direktiv och regelförändringar visar exempel på komplexiteten i de senaste årens ökande antal krav och regler för finansiella bolag och visar även att källan till förändringar inte bara är ESMA eller nationella lagar. Att undersöka vilka direktiv och förändringar som är på horisonten är inte bara resurskrävande och kostsamt, det kräver även specialistkompetens inom ett högst föränderligt område. Deloitte erbjuder allt ifrån informationstjänster där våra experter stödjer er organisation att uppfatta och förstå vilka förändringar som kan bli aktuella framöver till fulla implementeringsprojekt.