Fond och Investment Management

Fondbranschen har precis genomgått en stor förändring i och med den harmonisering av den europeiska fondmarknaden som genomförandet av UCITS-direktivet för värdepappersfonder inneburit. Men det fortsätter röra på sig, och under de närmaste åren kommer fler företag än någonsin att beröras av fonder och fondrelaterade regelverk.

Regelverk som Basel III och Solvency II förändrar köparnas behov och möjlighet att investera i olika fonder. Regelverk som UCITS IV och V ställer krav på värdepappersfonder och förvaringsinstituts interna kontrollmiljö, bolagsstyrning och modeller avseende oberoende och värdering. I tillägg kommer AIFMD som fundamentalt förändrar affärsmodeller för riskkapitalfonder och andra tidigare oreglerade konstruktioner. AIFMD är konstruerat utifrån marknadsperspektiv – vill du sälja fonder i Europa som inte är värdepappersfonder så omfattas förvaltaren av direktivet.

Utöver ovanstående regleringar är det en ständigt föränderlig värld, där bolagen försöker överträffa varandra i distributionsmodeller, i vägval mellan passiv och aktiv förvaltning och i smartaste tekniska lösningar.

Deloitte arbetar i princip med samtliga av världens ledande fondbolag. Vi har en mycket omfattande verksamhet i Luxemburg, Europas fondcentrum, samt i UK och har löpande möten, informationsspridning och hot topics inom alla aspekter av fondförvaltning och Investment Management.

Aktuella trender och utmaningar inom fond- och investment management

Performance – Deloittes internationella Fund Management Magazine

Läs mer och ladda ner Issue 10 2013 >

AIFMD

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) är ett av de mer tongivande direktiven från EU med syfte att förhindra eller mildra framtida kriser. Direktivet antogs 2010 och det börjar nu bli hög tid för berörda aktörer på den svenska marknaden att förbereda sig då reglerna träder i kraft redan 2013.

Läs mer om AIFMD >

RDR

Retail Distribution Review (RDR) syftar till att etablera en strukturförändring inom sektorn för investeringsprodukter. Detta för att skapa förtroende bland konsumenterna för att de råd som de får och de produkter som de köper, är de bästa givet deras behov.

Läs mer om Retail Distribution Review >

Rapporter och research

Vi har samlat rapporter om fond och andra delområden inom FSI på denna sida >

Deloitte Luxemburg Link'n Learn

Link’n Learn är en serie webbsändningar, ledda av Deloittes experter, där aktuella kritiska frågor som kan påverka din verksamhet diskuteras.

Link'n Learn >

Kontakta oss

Martina Eriksson
Martina Lous-Christensen

Manager, Financial Services 
mlous@deloitte.se
+46 752 46 23 77