Läs mer

  Sida   1/5   
 • Ställningstagande om nya reglerna om frivillig skattskyldighet
  Skatteverket har i ett ställningstagande publicerat den 4 februari 2014 (dnr 131 753314-13/111) behandlat vissa frågor som har uppkommit i och med de nya bestämmelser i momslagen rörande frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler.
 • Momsbesked om vård- och omsorgsboendeEmil Frennberg och Mikaela Benson
  Högsta förvaltningsdomstolen har i två avgöranden fastställt två förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende uthyrning av lokaler för vårdboende.
 • Skatteverkets ställningstagande för hur avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (no show) ska hanteras momsmässigtJonas Henriksson
  Skatteverket har den 13 februari 2014 publicerat ett ställningstagande som hanterar hur avgifter vid avbokning och utebliven närvaro ska hanteras momsmässigt.
 • Material från Skattedagarna 2013
  Presentationerna från den 6 december i Göteborg
 • Skatteverkets nya ställningstagande angående undantag från moms vid tillhandahållande av social omsorg – en mindre utvidgning
  Skatteverket har den 5 juli 2013 publicerat ett ställningstagande i vilket man redovisar sin inställning kring vilka tjänster som omfattas av begreppet social omsorg och som därmed ska undantas från moms.
 • Särskilda skäl vid frivillig skattskyldighet under uppförandeskede
  Skatteverket har den 21 november 2013 publicerat ett ställningstagande angående begreppet ”särskilda skäl” vid frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede.
 • Tillhandhållande av elektronisk tidning är momspliktigt
  Högsta förvaltningsdomstolen har den 21 november 2013 i mål nr 730-13 fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden gällande moms på en elektronisk tidning.
 • Växling av bitcoins bedöms vara en momsfri tjänst
  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked slagit fast att en växlingstjänst avseende så kallade bitcoins är en från moms undantagen transaktion.
 • Material från Skattedagarna 2013
  Presentationerna från den 26-27 november i Stockholm.
 • Sida   1/5