Corporate Social Responsibility

Teší nás byť príkladom občanom

Spoločnosť Deloitte už od svojho vzniku prejavuje zodpovednosť voči verejným záujmom. Iniciatíva Deloitte Shared Values (založená na spoločných hodnotách) dnes spája pracovníkov Deloitte bez ohľadu na ich kultúru, zvyky a jazyk. Tieto hodnoty spolu s etickými zásadami, ktorých súčasťou je aj „zodpovednosť voči spoločnosti”, definujú spôsob, akým jednotlivé členské firmy realizujú svoj biznis. Členské firmy Deloitte sa snažia, aby sa konanie dobra pre spoločnosť stalo spolu s dosahovaním výnosov a ziskov ďalším výsledkom ich činnosti — to je podnikateľská stratégia, o ktorej sú presvedčení, že podporí ich úspechy z dlhodobého hľadiska.

Politika spoločenskej zodpovednosti slúži na posilnenie významu spoločenskej zodpovednosti v našom podnikaní a na zjednotenie globálnej organizácie prostredníctvom spoločného programu.

Globálna politika spoločenskej zodpovednosti Deloitte Touche Tohmatsu

Vzhľadom na svoju vedúcu pozíciu v oblasti poskytovania odborných služieb majú členské firmy Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) veľké možnosti ako podporovať verejné záujmy, podnikanie a spoločenstvá na celom svete.

Rešpektujeme preto zásady ľudskej dôstojnosti a svoje schopnosti rozvíjame pomocou sociálnej inklúzie a kultúrnej rozmanitosti. Podporujeme etické správanie na najvyššej úrovni, moderné vzdelávanie a rozvoj kultúry. Presadzujeme zásady udržateľného využívania prírodných zdrojov a rešpektovania životného prostredia.

Naša spoločenská zodpovednosť sa prejavuje:

  • investíciami do našich pracovníkov;
  • poradenstvom a inými službami, ktoré poskytujeme našim klientom;
  • environmentálne udržateľnou prevádzkou;
  • sociálnou zodpovednosťou voči miestnym komunitám aj širšej verejnosti.

Deloitte na Slovensku
Deloitte poskytuje neustálu finančnú, fyzickú a odbornú pomoc mnohým dobročinným alebo všeobecne prospešným aktivitám v Slovenskej republike. V uplynulých rokoch sme poskytli podporu mnohým charitatívnym a verejným projektom na Slovensku. V súlade so stratégiou spoločenskej zodpovednosti sme vybrali dve nové príležitosti pre verejné investície, kde náš príspevok môže mať veľký význam.