Global Employer Services (GES)

Ulike lover og regler fra land til land – mobilitet gir både muligheter og utfordringer

Norske og internasjonale selskaper som opererer i et internasjonalt marked bør ha et bevisst forhold til problemstillinger ved å ha arbeidstakere i ulike land. Ulike lover og regler fra land til land kan gi betydelige konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker innen forhold som skatt, trygd, arbeidsrett, pensjon, forsikring, immigrasjon etc.

Vår rådgivning knyttet til ansatte som jobber internasjonalt, fokuserer på kostnadskontroll, håndtering av risiko, optimalisering og forutsigbarhet for arbeidsgiver og ansatte. I tillegg bistår vi arbeidsgiver med interne prosesser med sikte på at bruk av arbeidstakere på internasjonale oppdrag skal kunne skje på en smidig og effektiv måte.

Deloitte har bred ekspertise innen nasjonale og internasjonale utfordringer, og i tillegg et utstrakt internasjonalt nettverk som en del av en global organisasjon. Med dette utgangspunkt kan vi bistå med rådgivning, analyser og planlegging slik at både arbeidsgivers og de ansattes forhold ivaretas på best mulig måte.

Les mer om våre tjenester

Kontakt oss

Stig Sperre
Partner
Deloitte Advokatfirma
+47 99 29 01 87
Gro Forsdal Helvik
Partner / Advokat
Deloitte Advokatfirma
+47 97 14 96 76
 
Erik Øxnevad Larsen
Partner/Advokat
+47 99 24 56 19
Bente Frøyland
Director / Advokat
+47 92 25 38 97
 
Send forespørsel

International Network of Norway