Norske CFO-er har tro på fremtiden

Deloittes CFO-undersøkelse


DOWNLOAD  

Deloitte CFO-undersøkelseNærmere 100 av Norges ledende CFO-er har gitt sitt syn på fremtidsutsikter og på utfordringer og lederkvaliteter i økonomimiljøet i Deloittes ferske undersøkelse for CFO-er i Norges største selskaper.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • CFO-ene har positive økonomiske fremtidsutsikter for sine selskaper og 2/3 tror at kontantstrømmen vil øke det neste året
  • Tilgangen til både banklån og egenkapital oppleves som god, men få virksomheter planlegger å foreta vesentlige endringer i kapitalstrukturen
  • 2/3 har som målsetting å beholde eller redusere gjeldsgraden
  • 79% forventer en økt fusjon- og overtakelsesaktivitet
  • Forretningsmessig og operasjonell erfaring er viktigere i økonomifunksjonen enn tidligere


CFO-enes største utfordringer kan relateres til 4 områder:

  • Omfang og bredde i egne og enhetens oppgaver
  • Tiltrekke og utvikle gode medarbeidere
  • Etablere en effektiv virksomhetsstyring
  • Sikre tilstrekkelig etterlevelse av lover og regler

- Ettersom CFOene har få planer om drastiske endringer i dagens kapitalstruktur, kan dette tyde på at majoriteten av selskapene vil finansiere vekst og ekspansjon gjennom en kombinasjon av gjeld og opptjent egenkapital i den nærmeste fremtid. Det kan synes som at når behovet oppstår anser CFOene tilgjengeligheten som tilfredsstillende og det utøves i mindre grad langsiktig planlegging av mulig tilgang på kapital, sier Sjur Gaaseide, partner i Deloitte og leder av forretningsområdet Consulting.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her: Deloittes CFO-undersøkelse - positive fremtidsutsikter

Les også Deloittes internasjonale CFO Survey.

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte Jason Rowe på e-post jrowe@deloitte.no eller telefon 952 68 725.

Siden ble sist oppdatert