Verkoop: enige optie?

Is een verkoop uw enige optie?

U werkt niet eeuwig. Daarom is het opportuun om even na te denken over het toekomstig aandeelhouderschap van uw onderneming. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden:

 • U blijft zelf eigenaar.
 • Uw kinderen of erfgenamen worden eigenaar.
 • Het management wordt eigenaar.
 • Een derde wordt eigenaar.

Hoe regelt u dat dan?

U kunt zich, afhankelijk van het scenario dat zich aandient, op verschillende manieren voorbereiden.

 • U blijft zelf eigenaar:
  • U maakt een onderscheid tussen management en aandeelhoudersschap.
  • U structureert het bedrijfspatrimonium zodat het risico wordt beperkt.
  • U definieert duidelijk de organisatie van uw bedrijf.
  • U werkt een plan uit om de key players van uw organisatie aan u te binden.
 • Uw kinderen worden eigenaar:
  • Analyseer de capaciteiten van uw opvolgers.  Kies de juiste man of vrouw voor de juiste job
  • Organiseer duidelijke communicatie met alle stakeholders.
  • Werk een goed uitgedacht familiecharter uit.
 • Het management wordt eigenaar:
  • De kennis van het bedrijf berust bij hen.  Zij starten met een voorsprong.
  • De confidentialiteit van de gesprekken wordt op deze manier extra gewaarborgd.
 • Een derde wordt eigenaar:
  • Werk aan een duidelijke verkoopsstrategie.
  • Organiseer uw management zodat de overnemer vertrouwen heeft in het bedrijf.
  • Zorg voor een goede financiële rapportering zodat voor een overnemer duidelijkheid bestaat over de precieze rendabiliteit van (de verschillende afdelingen van) uw bedrijf.

Deloitte Fiduciaire helpt u bij het opzetten van de juiste structuur om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.