Versterk uw KMO

Reageren door goede vragen te stellen

picture chain

De huidige economische situatie is moeilijk. 

Als KMO-bedrijfsleider of beslissingsnemer binnen de KMO, stelt u zich ongetwijfeld vragen over de impact van de crisis op de groei van uw onderneming.

In deze situatie, zijn er slechts 2 relevante dingen te doen.

Aanvaarden en vooral reageren. Want de bedrijfsleiders die vandaag actie ondernemen, zullen morgen een beslissende voorsprong hebben op zij die vandaag niets ondernemen. En reageren, betekent in eerste instantie goede vragen stellen.

Hierna vindt u een niet-exhaustief overzicht van deze vragen.

 • Hoe zal mijn liquiditeitspositie eruitzien binnen 12 maanden als:
  • mijn belangrijkste klant geen orders meer plaatst of als mijn belangrijkste leverancier failliet gaat?
  • mijn bankiers beslissen om geen nieuwe kredieten meer toe te staan of te knippen in de bestaande kredietlijnen?
 • Wat moet ik doen als:
  • de onderneming die ik absoluut wens over te nemen liquiditeitsproblemen kent?
  • mijn beschikbare liquiditeiten ontoereikend worden op korte of middellange termijn?
 • Is het opportuun om:  
  • onze strategische investeringen verder te zetten of aan te werven in deze periode van crisis?
  • mijn bankier te contacteren en hem in te lichten hoe de zaken gaan? Welke informatie moet ik hem bezorgen? 
 • Hoe te werk gaan om:
  • mijn vaste kosten om te buigen tot variabele kosten of te genieten van overheidssubsidies?
  • mijn familie en mijn bezittingen zo goed mogelijk te beschermen?

Deze vragen vormen een basis om op een pertinente en efficiënte manier te reageren.

Deloitte Fiduciaire staat meer dan ooit aan uw zijde in deze moeilijke tijden.

U kunt ook contact opnemen met uw vertrouwenspersoon bij Deloitte Fiduciaire om samen de meest aangewezen acties te ondernemen. De bespreking van uw jaarrekening vormt trouwens de ideale basis om samen deze vragen te beantwoorden.

Start de vragenlijst.