Riikide üldinfo

Deloitte ImageJärjest suurenev rahvusvaheliste äriühingute arv ja mitmekesisus pakub tänapäeva globaalses majandussüsteemis tegutsevatele ettevõtetele nii väljakutseid kui võimalusi. Ligipääs objektiivsele ja ajakohasele informatsioonile erinevate riikide äriolude kohta on rahvusvaheliselt tegutsevatele või laieneda  plaanivatele ettevõtetele edu saavutamiseks kriitilise tähtsusega.

Deloitte Riikide Teejuht annab ülevaate enam kui 100 riigi maksu- ja investeerimiskeskkonnast ning teeb kokuvõtte järgmistest teemadest :

Riikide Teejuht

  • Investeerimiskeskkond
  • Äritegevust reguleeriv keskkond
  • Välisinvesteeringud
  • Majandusüksuse valik
  • Juriidilise-  ja üksikisiku maksustamine 
  • Tööõigus