Haalt uw gemeente 2020 zonder ICT?


DOWNLOAD  

Wat u ook doet, welke accenten u ook legt, ... als beleidsmaker binnen een gemeentebestuur komt u eerder vroeg dan laat ICT tegen. Dit is zo in 2010, maar zal nog sterker het geval zijn in 2020. Zowel in uw relatie met uw burgers als voor uw interne werking zorgen nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ervoor dat u de gestelde doelen kan bereiken. Of u nu de nadruk legt op een betere dienstverleni ng (effectiviteit) of een betere interne werking (efficiëntie), steeds zal u zeer verschillende soorten mensen tevreden moeten stellen. We noemen ze Marie, Hans, Fien en Joris.

De maatschappij digitaliseert in een sneltreinvaart. Dit is geen nieuws meer maar pure realiteit. Uiteraard heeft dit ook haar gevolgen voor een lokaal bestuur. Wie kan zich nog een financiële dienst zonder boekhoud pakket voorstellen, een communicatiewereld zonder email, ... Klanten die online een reis boeken, wensen ook hun reispas digitaal aan te vragen. En politici blog gen en Facebooken dat het een lieve lust is. 

Vlaanderen in Actie, Lissabondoelstellingen, e-government ... Informatie en communicatietechnologie is een cruciaal onderdeel van onze samenleving. Zodanig dat we het vaak zelf niet meer merken - tot er iets misloopt. Als gemeente of OCMW hebben we dan ook de plicht om op een gezonde wijze na te denken over én te investeren in ICT en e-government. Bovendien is het ICT-beleid eerst en vooral de taak van de beleidsmakers en managers, ook in een lokale overheid. De globale beleidskeuzes die gemaakt worden hebben immers heel vaak een technologiecomponent die vaak het succes van een beleidskeuze mee zal bepalen. Het voltallige schepencollege --en niet alleen de schepen bevoegd voor ICT- kan zich niet onttrekken aan de noodzaak hierover een mening en een visie te hebben, net zo min als de secretaris en het managementteam ICT kunnen overlaten aan de ICT -dienst.