Filantropie

Podpora mladých talentovaných umělců

 Umění úspěchu

Umění úspěchu je unikátní projekt Deloitte v oblasti filantropie, který vznikl v roce 2009 na podporu mladých uměleckých talentů. Oslovili jsme je s nabídkou spolupráce, protože nás fascinuje talent ve všech oborech lidské činnosti a rádi se podílíme na jeho rozvoji. Cesta k úspěchu v byznysu i umění navíc často vede přes společné hodnoty, jako jsou vize, odvaha, úsilí, znalostintuice. Oslovení umělci tyto hodnoty v průběhu první a druhé etapy projektu originálním způsobem zpracovali ve svých dílech. Propojení světa umění a byznysu první a druhé fáze projektu nebylo spojeno jen s pěti klíčovými hodnotami. Tato vzájemná symbióza se odrazila také ve spolupráci s řadou ekonomických médií. Umělecká díla byla vystavována na konferencích a seminářích, kde Deloitte vystupoval v pozici patrona a které zaštítila právě tato média. S unikátními díly mladých umělců se tak měly možnost přímo seznámit klíčové postavy z podnikatelské sféry.

Všechna díla umělců nabitá společností Deloitte v průběhu první etapy, kterými byly obrazy i v průběhu druhé etapy, jež se zaměřila na fotografie, byla vydražena renomovaným aukčním domem Dorotheum. Získané finanční prostředky byly zpět investovány do vzdělávacího projektu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a  na podporu Českého výboru pro UNICEF.

 Cena Jindřicha Chalupeckého

Zcela přirozeným navázáním na předcházející etapy projektu Umění úspěchu je spolupráce Deloitte s občanskou iniciativou Společnost Jindřicha Chalupeckého. Deloitte se stal hlavním partnerem této Ceny Jindřicha Chalupeckého, která pomáhá talentovaným českým umělcům do 35 let dosáhnout mezinárodního uznání.

Prohlédněte si brožuru projektu Umění úspěchu.

 Inovace v umění

Projekt Deloitte „Inovace v umění“ podporuje vývoj nových technologií, které mladí sochaři - studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně - uplatňují při své tvorbě. Inovativní technika použitá při vytváření těchto děl spočívá v 3D tisku a 3D skenování a umožňuje umělci vytvořit v počítači přesný model vyrobený ze speciálního polymeru bez nutnosti dalších úprav. Projekt je vedený Michalem Gabrielem, profesorem Fakulty výtvarných umění a laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1995.

V určitých časových obdobích si klienti i zaměstnanci mohou prohlédnout v klientských prostorách společnosti Deloitte.

 Společenská odpovědnost

Své úsilí v oblasti společenské odpovědnosti zaměřujeme na tři hlavní oblasti. Finančně podporujeme handicapované studenty při studiu na zahraničních univerzitách, seniory a ve spolupráci s českým výborem pro UNICEF a nadací Archa Chantal pomáháme dětem v nepříznivých situacích.

Naši zaměstnanci se každoročně zapojují do projektů pomoci dobročinným organizacím svojí účastí v jimi navržených filantropických aktivitách. Na průběhu dobročinných akcí se osobně podílí také vrcholový management firmy.

Prohlédněte si brožuru společenské odpovědnosti.

 Den pro Charitu

V předvánočním období se již řadu let v prostorách budovy Deloitte pravidelně koná Den pro charitu.

Díky osobnímu zapojení vrcholového managementu prodejem drobností dosahujeme nezanedbatelného výtěžku, který je věnován na podporu charitativních projektů společnosti Deloitte.

 Podpora handicapovaných studentů

Ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška jsme podpořili zahraniční stipendijní programy pro handicapované studenty vysokých škol.

 Pomoc seniorům

V oblasti pomoci seniorům spolupracujeme s Nadací Život 90. Darovaná částka pomohla k pořízení 8 ks monitorovacích systémů AREIÓN, díky kterým mohou senioři zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí svého domova a zároveň ve spojení s lékaři, psychology a sociálními pracovníky.

 Solidarita našich zaměstnanců

Naši zaměstnanci se aktivně zapojují do filantropických projektů společnosti Deloitte ať již osobní účastí v podobě Dne volna pro Charitu, tak i darováním finančních prostředků.