Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Směrnice o trzích finančních instrumentů (MiFID)

Vyvážený přístup

Potřeba směrnice o trzích finančních instrumentů vzniká kvůli rostoucímu množství finančních a investičních služeb poskytovaných zákazníkům a stále větší důmyslnosti finančních instrumentů. Cílem této směrnice je harmonizovat ochranu investorů a umožnit přeshraniční služby po celé Evropské unii při zajištění větší transparentnosti cen finančních instrumentů. Seznamte se s rozsahem direktivy a jejími hlavními požadavky na organizaci a realizaci podnikatelských činností a transparentnost finančních trhů v následujících článcích, které vás provedou strategickými i provozními změnami nutnými pro dodržení směrnice MiFID i s postupem, jak tyto změny řídit.

Co pro vás znamená MiFID?

Aby mohly firmy v relativně krátké době zajistit dodržování požadavků směrnice MiFID, budou se muset zaměřit na následující záležitosti.

Co pro vás znamená MiFID?

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube